Radovi hitnih intervencija

Prema Programu hitnih intervencija i tekućih održavanja stambenih zgrada i stanova, hitne intervencije obuhvataju sledeće radove na:

Vodovodu

 • zaustavljanje vode radi zaštite od poplave, defektaža i otklanjanje kvara.
 • zamena prsle vodovodne cevi svih dimenzija u zidu ili podu u dužini do 2m pointervenciji - predmetni radovi se odnose na vodovodnu instalaciju u stambenoj zgradi stanovima i zajedničkim prostorijama, kao i instalacijama PP zaštite. Predmetni radovi se ne odnose na vodovodnu instalaciju izvan stambene zgrade (spoljni razvod).
 • popravka ili zamena neispravnih propusnih ventila, šibera i ek. ventila svih dimenzija u zajedničkim prostorijama i stanovima, pomenuti radovi se odnose i na ventil na vodomeru koji pripada stambenoj zgradi.
 • ostali radovi na zameni i gradnji delova i opreme koje obezbeđuju vlasnici stanova kao što su: odliv i preliv od kade, razne slavine(standardne), tuš baterije, vodokotlići, ispirne cevi za vodokotlić, sve gumene manžetne i sl.
 • ostali radovi sa zamenom delova prema specifikaciji rezervnih delova i materijala.

Kanalizacija

 • zamena prsle i neispravne cevi za kanalizaciju svih dimenzija livenih i plastičnih u zidu ili podu u dužini do 2m po intervenciji - predmetni radovi se odnose na instalacije u stambenoj zgradi stanovima i zajedničkim prostorijama, predmetni radovi se ne odnose na kanalizacionoj instalaciji izvan stambene zgrade (spoljni razvod).
 • odgušivanje kanalizacione mreže u zgradi(zajedničke prostorije, podrum, hodnik, sušionice, prostorije hidrofora i sl.).
 • odgušivanje kanalizacione vertikale u stanovima.
 • odgušivanje kanalizacione instalacije, spoljni i unutrašnji razvod, šahti, revizija, kineta, kaskada i sl. .
 • odgušivanje vertikala atmosferske kanalizacije.
 • ostali radovi u stanu kao što su odgušivanja odvoda i preliva od kade, slivnika u podu, odvoda od sudopere i umivaonika.
 • ostali radovi sa zamenom delova prema specifikaciji rezervnih delova i materijala.

Elektroinstalaciji

 • otklanjanja uzorka nestanka struje zbog kvara na elektroinstalaciji zgrade od strujomernog ormana do razvodne table u stanu, odnosno sijaličnog mesta u zajedničkim prostorijama.
 • zamena kompletnog osigurača (telo, kontakt zavrtanj, kapa) u GRT: izuzima se intervencija u slučaju nestručnog rukovanja korisnika kao što su "krpljeni patroni" i sl. .
 • zamena patrona osigurača za zajedničke prostorije i uređaje.
 • utvrđivanje i otklanjanje uzroka elekriziranja uređaja i instalacija u zgradi.
 • zamena nožastih osigurača za livtovska, hidroforska postrojenja i za uređaje zajedničkih potrošača u zgradi.
 • zamena - nastavak pregorelih veza u GRT zgrade, kao i podtablama zajedničkih delova zgrade(podrum, vešarnice...).
 • popravke sa manjim utroškom materijala kao što su: provodnici do 2m, izolir traka, razni zavrtnji i ostali potršni materijali.
 • popravka ili zamena stepenišnog automata.
 • otklanjanje nestanka faze na liftovsko i hidroforsko postrojenje, odnosno za instalaciju i uređaje zajedničkih potrpšača u zgradi.
 • zamena - nastavak nagorelih dovodnih provodnika u podtabli stana.
 • ostali radovi na ugradnji delova i opreme koje obezbeđuju vlasnici stanova: utičnica, armature i grlo sijalice, indikatora za kupatilo, zamena osigurača.
 • ostali radovi uz zamenu delova prema specifikaciji rezervnih delova i materijala.

Liftovima

 • oslobađanje lica i stvari iz zaglavljenog lifta i njegovo ponovno stavljanje u pogon.
 • otklanjanje uzroka nestanka jedne faze na NH mreži.
 • aktiviranje bimetala sklopki.
 • zamena pregorelih patrona na pod tablama.
 • štelovanje za fino pristajanje lifta u stanici.
 • štelovanje spratnih članaka.
 • popravka elektroinstalcija za osvetljenje liftovskog okna kabine i mašinske kućice.
 • štelovanje potponskih prekidača.
 • štelovanje kontakta otkočnog magneta.
 • štelovanje letve centralnog zavrtnja.
 • štelovanje viljuški na prilazima vratima lifta, čišćenje kontakta, zamena opruga.
 • štelovanje patosa lifta.
 • varenje šarki na vratima lifta.
 • razrađivanje donjeg zatezača regulatora brzine.
 • ostali radovi kao što su: štelovanje kočnica mašina, učvršćivanje zastavica, nosača magneta i sl.
 • zamena stakla na vratima lifta kao i na voznom oknu.
 • ostali zastoji lifta sa zamenom delova prema specifikaciji rezervnih delova i materijala.

Hidroforima

 • intervencija usled slabog pritiska vode u instalaciji zgrade.
 • sva prskanja cevi, armatura i nepovratnih ventila svih dimenzija.
 • zamena pregorelih patrona osigurača na podtabli u prostoriji hidroforskog postrojenja.
 • štelovanje bimetalne zaštite.
 • intervencije usled promene redosleda faza.
 • regulacija visinskog pritiska, dodavanje vazduha u hidrosverama.
 • zamena neispravnog nepovratnog ventila na pumpi.
 • bravarski radovi kao što su varenje šarki na ulaznim vratima prostorijama hidroforskog postrojenje i sl. .
 • provera ispravnosti vodene instalacije vizuelnim putem od vodomera do hidrofora kad se ustanovi da stambena zgrada ima uvećanu potrošnju vode.
 • ostale popravke uz zamenu delova prema specifikaciji rezervnih delova i materijala.

Građevinskim i građevinsko - zanatskim radovima

 • posle intervencije na vodovodnoj imstalaciji i elektro instalaciji zatvaranje istih rupa.
 • razni štemarski radovi, krpljenje šliceva i otvora, betoniranje, malterisanje, postavljanje klasičnih zidnih i podnih keramičkih pločica i drugi klasični radovi koji su posledica intervencija na vodovodu, kanalizaciji ili elektro instalaciji.

Radovi na održavanju navedenih instalacija služe da se otklono opasnost po život i zdravlje ljudi, odnosno obezbedi sigurnost korisnika zgrade i sačuvaju uređaji, instalacija i oprema u stanju određene funkcionalnosti.

Radovi hitnih intervencija obuhvataju zamenu rezervnih delova i materijala koji se koriste za zaustavljanje štete i popravke koje omogućavaju da se stavi u funkciju instalacija, oprema ili uređaji u stambenoj zgradi.

Servis za održavanje se obavezuje da radove hitnih intervencija organizuje na način da obezbedi stambenoj zgradi intervenciju u najkraćem mogućem roku po prijemu poziva, a najkasnije u roku od 24 sata.

Servis za održavanje se obavezuje da za radove hitnih intervencija organizuje dežurstva u trajanju 24 sata, i to u prvoj i drugoj smeni aktivno, au trećoj smeni pasivno dežurstvo.

Za dane nedeljnog odmora, državnih i verskih praznika, organizuje se dežurstvo i rad radnika u prvoj, drugoj i trećoj smeni prema posebnim režimima rada preduzeća.

Servis za održavanje nije u obavezi da izvrši radove i otkloni kvarove koji su posledica nepravilne upotrebe instalacija, uređaja i opreme od strane vlasnika stanova i drugih posebnih delova zgrade, mehaničkog oštećenja, krađe ili usled dejstva više sile. Troškovi predmetnih radova padaju na teret stambene zgrade odnosno vlasnika stanova.

Radovi na tekućem održavanju (servisiranju) uređaja

Liftovi

 • radovi i servisiranja i održavanja lifta, predviđenih čl. 306 i 307. Pravilnika o tehničkim normama za liftove.
 • provera pravilnosti rada svih sigurnosnih uređaja, a naročito: sigurnosni uređaji kočnice, pogonse mašine, krajnjih sklopki i isključivača, odbojnika, vrata voznog okna, zabravljivanje prolaznih vrata.
 • provera noseće užadi i njihove veze sa kabinom i protivtegom.
 • provera vuče koja se ostavlja trenja.
 • provera izolacije svih strujnih kola i njihove veze sa uzemljenjem.
 • provera priključka na gromobransku instalaciju.
 • provera ispravnosti rada lifta pri vožnji od stanice do stanice duž voznog okna u oba smera, kao i pristajanju.
 • provera ispravnosti pogonskih upravljačkih uređaja lifta.
 • provera rada revizije i instalacije u voznom oknu.
 • evidenciju servisiranja i kontrole sa zamenom delova obavezno evidentirati u zato namenjenu knjigu, koja će se nalaziti u kućici lifta.
 • čišćenje i podmazivanje delova lifta.

Ove aktivnosti na liftovima se izvode besplatno, obzirom da je to uračunato u cenu paušalnog iznosa, a eventualne delove za zamenu ili ugradnju finansira naručilac, pored toga izvođač radova o svom trošku radi i sledeče:

 • dolivanje ulja u zato prodviđenim mestima na redovnim servisima i kontrolama rada lifta.
 • podmazivanje tovatnom mašću na zato predviđenim mestima.
 • krpe, pucval i drugi potrošni materijal majstora.

Hidrofori

 • obezbeđenje dotoka vode do potrošača.
 • regulisanje pritiska vode.
 • drukanje - pumpanje vazduha, radi obezbeđenja pritiska.
 • promena rada pumpi na svakih 15 dana.
 • sva curenja na ventilima i prepakovanje istih.
 • sva curenja na slavinama i prepakovanje istih.
 • kontrola rada automatskog uključenja pumpi i pumpi za otpadnu vodu.

Ovi radovi se izvode besplatno, a svi ostali radovi spadaju u INVESTICIONE RADOVE, pri čemu će skupština stanara zgrade nabavlajti - plaćati delove za zamenu, a rad i dalje ostaje besplatan od strane izvođača radova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektroinstalaciji

 • intervencija i otklanjanje nedostatka u slučaju nestanka jedne od faza.
 • zamena patrona i osigurača na RT i GRO.
 • štelovanje popravka stepenišnog automata.
 • zamena indikatora na RT i indikatora za kupatilo.
 • zamena armature i grla sijaličnih mesta.
 • ispitivanje dovoda električne energije od GRO do potrošačkog mesta u stanu, poslovnom prostoru i zajedničkoj prostoriji.

Rad po ovim aktivnostima izvodi se besplatno, a vlasnik stana, poslovnog prostora ili skupština zgrade obezbeđuje - plaća materijal za zamenu uređaja, dok svi ostali radovi spadaju u INVESTICIONE RADOVE.

Interfoni

 • merenje nivoa signala na pojačalu interfona.
 • usklađivanje pozivno razovornih signala sa električnom bravom na interfonu.
 • podešavanje i osiguravanje, zatvaranje spoljnih brava putem el. brave i nesmetano otvaranje iste iz stana.
 • ispitivanje ispravnosti instalacije od uređaja do završnice u stanu.
 • podešavanje el. brave na ulaznim vratima.
 • zamena sijalica za rasvetu interfona.

Ovi radovi se izvode besplatno, obzirom da su uračunatu u mesečni paušalni iznos, ostale radove svrstavamo u Investiciono održavanje.

 

Kanalizacionoj mreži

 • zamena prslih kanalizacionih cevi u zidu ili podu stana, poslovnog prostora ili zajedničke prostorije.
 • otpušavanja kanalizacionih razvoda u stanu.
 • otpušavanje kanalizacionih odvoda zaključno do šahte, koja spaja zgradnu kanalizaciju sa javnom gradskom kanalizaijom.

Ove radove izvodimo besplatno (uračunati su u paušalni mesečni iznos), s tim što vlasnik stana kupuje materijal, dok svi ostali radovi se smatraju INVESTICIONIM RADOVIMA.

Vodovodnoj instalaciji

 • opravka svih vrsta slavina u stanu, poslovnim i zajedničkim prostorijama.
 • zamena - opravka svih vrsta ventila u stanu, poslovnim i zajedničkim prostorijama.
 • zamena gumica na slavinama i ventilima.
 • zamena armature u vodokotliću, ispirne cevi, gume na ulazu u WC šolju.
 • zamena - opravka zaptivne armature ispod kade i lavaboa.
 • zamena - opravka sifona ili delova sifona sudopere i lavaboa.
 • zamena prslih cevi i ventila.

Ovi radovi se izvode besplatno, a materijal za zamenu nabavlja - kupuje vlasnik stana, odnosno poslovnog prostora, dok svi ostali radovi se smatraju INVESTICIONIM RADOVIMA.

Radovi na investicionom održavanju

Poslovi na investicionom održavanju stambenih zgrada nisu obuhvaćeni nadoknadom koju na ime tekućih održavanja i hitnih intervencija plaćaju vlasnici stanova i drugih posebnih delova zgrade.

Investiciono održavanje obuhvata

 • zamenu ili opravku cevne mreže.
 • opravku ili zamenu grejnih tela.
 • opravku ili zamenu cirkulacione pumpe.
 • opravku ili zamenu elektromotora.
 • opravku ili zamenu električnih spojeva u RGO podstanice.
 • zamena el. brojila.
 • zamena ili opravka ventila svih vrsta grejnih tela, kompezatora, prirubnica i navojnih spojeva svih vrsta itd.
 • bravarski radovi.
 • mašine i aparati za industrijsku i kućnu upotrebu.
 • tapetarsko stolarski radovi.
 • ostale uslužne delatnosti.

Stambena zgrada se obavezuje da za svaki posao na investicionom održavanju, poveren servisu za održavanje po osnovu posebno zaključenog ugovora, na žiro račun preduzeća do naznačenog iznosa utvrđenog pogodnim predračunom - ponudom, odnosno fakturom, u roku utvrđenim ugovorom.